Als cliëntenraadslid speelt u een belangrijke rol in het agenderen van samenspel met mantelzorgers in uw eigen zorgorganisatie. Maar dan is het wel belangrijk dat u kennis heeft van het thema ‘mantelzorg’ en dat u weet wat er rondom dit thema speelt in uw organisatie. Tijdens deze training krijgt u tips over hoe u het thema in uw eigen organisatie kunt agenderen en welke argumenten u daarbij kunt gebruiken. Deze training helpt u bij het maken van een aanzet voor een eigen plan van aanpak.

Dit is een praktijkgerichte training waarbij u wordt uitgenodigd om uw eigen ervaringen in te brengen en uit te wisselen met uw collega raadsleden.

We werken o.a. met interactieve inleidingen, praktijkvoorbeelden/casuïstiek, werkopdrachten in kleinen groepen en stellingen.

Na deze training:

 • U krijgt inzicht in wat het samenspel rond de cliënt inhoudt.
 • U gaat het gesprek met elkaar aan over hoe je als cliëntenraad zelf een positieve bijdrage kunt leveren aan het samenspel.
 • U doet inspiratie op om dit thema als cliëntenraad verder op te pakken en maakt een aanzet voor een ‘plan van aanpak’.

Programma

Ochtend

 • Toelichting op de begrippen mantelzorg, informele zorg en formele zorg en vrijwilligerszorg.
 • De verschillende rollen van de mantelzorger in de zorginstelling en diens wensen en behoeften.
 • Samenwerken op ‘de werkvloer’: recht doen aan het samenspel rond de cliënt.
 • Argumenten voor mantelzorg op de agenda van de instelling.

Middag

 • Inventarisatie: waar wil je als cliëntenraad aandacht aan geven m.b.t. het thema?
 • Hoe kun je een positieve bijdrage leveren aan het samenspel binnen de instelling?
 • Welke bouwstenen voor beleid heb je als cliëntenraad ter beschikking (aan de hand van advieskaart)
 • Conclusies, suggesties en tips.

Duur

2 x 2 ½ uur

Begeleiding

Deze training wordt begeleid door een trainer van de MantelzorgNL-trainerspool.

Voor wie?

Cliëntenraden in de intra- en extramurale zorg.

Wat kost het?

De gemiddelde prijs bij maximaal 12 deelnemers is € 1200,00, dit is exclusief reiskosten en 21% BTW. Leden van MantelzorgNL 15% korting. Deze training is 'op maat' af te nemen voor uw instelling.

Aanmelden

Wilt u deze training volgen of wenst u meer informatie te ontvangen? Vul dan het formulier in.