De succesvolle methodiek 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' van MantelzorgNL vergroot het sociale netwerk van kwetsbare burgers. Via deze methode coacht een (vrijwillige) netwerkcoach stapsgewijs een burger, zorgvrager of mantelzorger bij het versterken van het sociale netwerk.

Tijdens deze training leert u hoe u concreet een plan van aanpak maakt voor uw organisatie om te gaan werken met de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!

Na deze training:

◦Kent u op hoofdlijnen de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!
◦Kunt u sociale netwerkvorming plaatsen binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te weten de Kanteling en de decentralisatie van AWBZ zorg naar de Wmo.
◦Heeft u in kaart gebracht wat u nodig heeft om het plan van aanpak te realiseren en u heeft zicht op de mogelijke knelpunten.
◦Heeft u een plan van aanpak voor uw eigen organisatie in hoofdlijnen opgesteld.

Programma

◦Kennismaken met de uitgangspunten en methode van Natuurlijk, een netwerkcoach!
◦Vertalen van sociale netwerkversterking naar uw organisatie.
◦Positioneren van uw aanbod in de regio.
◦Samenwerkingspartners herkennen.
◦Een aanzet voor een projectplan maken, om in uw organisatie met 'Natuurlijk, een netwerkcoach!' aan de slag te gaan.

Voor wie

Managers en/of coördinatoren van (informele) zorg- en welzijns-organisaties die met de methode 'Natuurlijk, een netwerkcoach!' aan de slag willen.

Wat kost het?

De prijs is € 225,00 voor MantelzorgNL-leden en € 265,00 voor niet-leden, exclusief BTW, inclusief lunch. Deze training kan ook in company gegeven worden. Meer informatie over de mogelijkheden voor een in company training kunt u contact opnemen Mariet Crama m.crama@mantelzorg.nl of 030-7606032.

Lees meer informatie over de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!