Met het ouder worden van de eerste generatie migranten, neemt het aantal migrantenmantelzorgers de komende jaren sterk toe. En ook migranten van latere generaties die ziek zijn of met beperkingen kampen zullen vaker een beroep doen op mantelzorgers. We weten inmiddels dat migrantenmantelzorgers een grotere kans hebben op overbelasting dan mantelzorgers zonder migratieachtergrond.

Voor wie

Deze training is ontwikkeld voor mantelzorgmakelaars en -consulenten die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers met een migrantenachtergrond en willen weten hoe je passend kunt omgaan met leden van deze doelgroep, die soms andere opvattingen hebben over beperkingen en ziekten, manieren om hulp te zoeken en instanties.  

‘Succesvolle cultuursensitieve communicatie is een kwestie van kennis, de juiste houding en sociale en communicatieve vaardigheden’

Wat leer je?

We starten deze training met de vraag welke invloed cultuur en levensbeschouwing op je werk hebben. Waar loop je in de praktijk tegenaan in het contact met de mantelzorgers met een migrantenachtergrond? Welke belemmeringen ervaar je in de ondersteuning?  Ook staan we in dit onderdeel stil bij het gegeven dat je altijd je eigen culturele en levensbeschouwelijke achtergrond  meeneemt in het contact met de ander. 

In het tweede deel van de training bespreken we hoe je passende ondersteuning kunt bieden. Je zult kennis maken met het Culturele Interview. Dit is een beproefde methodiek om het gesprek tussen professionals en cliënten met een migrantenachtergrond te stimuleren. Daarmee leer je de mantelzorger met een migrantenachtergrond beter te begrijpen, hetgeen de effectiviteit van de geboden ondersteuning ten goede komt.

Praktisch

  • Deelnemers: 8-16 deelnemers 
  • Trainingsduur: Een dagdeel 
  • Studiebelasting: 3,5 uur
  • Locatie: MantelzorgNL Zeist


Direct inschrijven voor 17 juni

Direct aanmelden voor de training 'Cultuursensitieve mantelzorg' op maandag 17 juni.


Liever op een ander moment?

Kun je niet op 17 juni? Laat het ons via dit formulier weten.

Incompany

Wil je de training 'Cultuursensitieve mantelzorg' incompany organiseren. Neem contact met ons op.

Kosten

Deelname aan deze training kost € 170,- per deelnemer. Organisaties die zijn aangesloten bij MantelzorgNL ontvangen korting op de deelnamekosten. Met een Basisabonnement ontvang je 5% korting. Heeft je organisatie een Basis en Aanvullend abonnement dan krijg je maar liefst 15% korting.
Deze training wordt BTW-vrij aangeboden, omdat deze is goedgekeurd door CRKBO en derhalve voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Trainer

De training wordt verzorgd door Cor Hoffer. Hij is cultureel antropoloog en socioloog. Na zijn promotie aan de Universiteit Leiden werkte hij van 2002 tot 2014 als trainer en onderzoeker cultuursensitief werken bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Cor Hoffer heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg, onder meer voor huisartsen, GGZ-hulpverleners, wijkverpleegkundigen en bedrijfsartsen.