Mantelzorgers die intensief en voor langere tijd voor iemand zorgen, lopen het risico op overbelasting. Zij hebben baat bij kwalitatief goede (langdurige) begeleiding. Zij hebben behoefte aan een luisterend oor en goede ondersteuning om voor hun naaste te kunnen zorgen en om het zorgen ook vol te houden. Goede ondersteuning is hierbij essentieel. Professionals kunnen  voor (zwaarbelaste) mantelzorgers hierin het verschil maken. Wij weten uit onderzoek dat  professionele begeleiding leidt tot meer zelfvertrouwen en een betere balans tussen zorg en eigen leven.

Deze training is ontwikkeld voor mantelzorgconsulenten, - makelaars en andere professionals die in hun werk het verschil willen maken voor (zwaar)belaste mantelzorgers en/of die te maken hebben met ontspoorde mantelzorg.   
De training maakt als module onderdeel uit van de POST-HBO opleiding tot casemanager Mantelzorg, die MantelzorgNL samen met STOC aanbiedt, maar kan ook los gevolgd worden.

Wat leer je?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en – vragen wordt in deze eendaagse training, aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Ochtendprogramma: de theorie

 • Wat is balans? Draagkracht-draaglast
 • Energiegevers en energievreters
 • Schuldgevoel en grenzen aangeven
 • Signalen dat het een mantelzorger teveel wordt
 • Interventies en monitoring
 • Wat is ontspoorde mantelzorg?
 • De belangrijkste oorzaken herkennen en bespreekbaar maken
 • Meldcode huiselijk geweld

Middagprogramma: de praktijk

 • Vertrouwd raken met de methodiek BordjeVol en ontdekken op welke manier deze methodiek ingezet kan worden.

Praktisch

 • Deelnemers: 8 -  16 deelnemers per groep
 • Trainingsduur: Twee dagdelen
 • Studiebelasting: 6 uur

Incompany

Wil je de training incompany organiseren? Neem contact met ons op. 

Kosten

Kosten om deze training incompany te organiseren zijn € 1.300,-, exclusief reiskosten en reistijd. Organisaties die zijn aangesloten bij MantelzorgNL ontvangen korting op de deelnamekosten. Met een Basisabonnement ontvang je 5% korting. Heeft je organisatie een Basis en Aanvullend abonnement dan krijg je maar liefst 15% korting.

Deze training wordt BTW-vrij aangeboden, omdat deze is goedgekeurd door CRKBO en derhalve voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Registerplein

Deelname aan het middagprogramma BordjeVol levert 3 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Aandachtsfunctionarissen, Cliëntondersteuners, Sociaal Juridisch Dienstverleners en Mantelzorgmakelaars.

Trainers

De training wordt verzorgd door Rianne Hanning van MantelzorgNL in samenwerking met trainers van WeHelpen voor wat betreft het middagdeel. 


Meer weten?

Academie (030) 7 60 60 25