De mantelzorger bestaat niet, mantelzorgers zijn divers. Om aan te sluiten bij de verschillende mantelzorgers, is het van belang rekening te houden met hun specifieke wensen en behoeften. In deze eendaagse training staan we stil bij de volgende specifieke doelgroepen: jonge mantelzorgers, mantelzorgers met een migrantenachtergrond, verschillen man en vrouw, werkende mantelzorgers, oudere mantelzorgers en mantelzorgers in de palliatieve fase. 

De training is bedoeld voor mantelzorgconsulenten, - makelaars en andere professionals die hun kennis van de specifieke  doelgroepen mantelzorgers willen vergroten om zo beter te kunnen aansluiten in hun ondersteuning.

De training maakt als module onderdeel uit van de POST-HBO opleiding tot casemanager Mantelzorg, die MantelzorgNL samen met STOC aanbiedt, maar is ook los te volgen.

Wat leer je?

Het programma van de training ziet er als volgt uit:

Ochtend

  • Jonge mantelzorgers
  • Mantelzorgers met een migratieachtergrond
  • Verschillen mannen en vrouwen

Middag

  • Werkende mantelzorgers
  • Oudere mantelzorgers (75+)
  • Mantelzorgers in de palliatieve fase

Gedurende de dag leer je per doelgroep: 

  • Wie behoren tot de doelgroep, wat zijn specifieke kenmerken en behoeften?
  • Vinden/bereiken
  • Wie betrekken bij ondersteuning?

Per doelgroep worden aandachtspunten benoemd en wordt aangegeven hoe hiermee om te gaan. Kortom een afwisselende training vol praktijkvoorbeelden.

Praktisch

Deelnemers: 8 -  16 deelnemers per groep
Trainingsduur: Twee dagdelen
Studiebelasting: 6 uur

Incompany

Wil je de training incompany organiseren? Neem contact met ons op.

Kosten

Kosten om deze training incompany te organiseren zijn € 1.300,-, exclusief reiskosten en reistijd. Organisaties die zijn aangesloten bij MantelzorgNL ontvangen korting op de deelnamekosten. Met een Basisabonnement ontvang je 5% korting. Heeft je organisatie een Basis en Aanvullend abonnement dan krijg je maar liefst 15% korting.

Deze training wordt BTW-vrij aangeboden, omdat deze is goedgekeurd door CRKBO en derhalve voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Registerplein

Deelname aan de training levert 6 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Aandachtsfunctionarissen, Cliëntondersteuners, Sociaal Juridisch Dienstverleners en Mantelzorgmakelaars. (accreditatie in aanvraag)


Trainers

De training wordt verzorgd door Rianne Hanning van MantelzorgNL.