Voor organisaties die mantelzorgers in hun werkgebied een eerste inzicht willen geven in wet- en regelgeving op het gebied van pgb en/of eigen bijdrage in de verschillende zorgwetten. De bijeenkomst bieden we samen met Per Saldo aan.

Inhoud

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die langere tijd zorg nodig  hebben hun zorg zelf inkopen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit het pgb worden betaald. In deze informatiebijeenkomst zullen we mantelzorgers voorzien van adequate informatie over het pgb. Na afloop weten zij wat in hun situatie de voor- en nadelen zijn van het aanvragen van een pgb. Ook komt aan bod hoe het zit met de Eigen Bijdrage en wanneer die betaald moet worden.

Praktisch

Deelnemers: Maximaal 30 deelnemers per groep
Trainingsduur: 2 uur

Prijs

De totaalprijs van deze workshop bedraagt €530,-. Organisaties die aangesloten zijn bij MantelzorgNL ontvangen korting op dit tarief. Deze prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten voor de trainer.

Ga naar

Meer weten?

Academie (030) 7 60 60 25