Wanneer mantelzorgers gevraagd worden om belangen van naasten te behartigen omdat zij dat zelf niet meer kunnen, dan is het goed dat ze weten waar ze ja tegen zeggen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de beroepsorganisatie waar alle notarissen bij zijn aangesloten, en MantelzorgNL vinden het belangrijk dat mantelzorgers en hun naasten hierover goed voorgelicht en geïnformeerd worden.  

De KNB biedt al gratis voorlichting aan over het levenstestament aan mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers via de Alzheimer Cafés en is nu ook bereid gevonden om voor abonnementhouders van MantelzorgNL gratis de workshop Mantelzorg & Levenstestament te organiseren voor Mantelzorg cafés (met een maximum van 30 bijeenkomsten per jaar).  

Inhoud

Tijdens de workshop, die maximaal twee uur duurt, komt een notaris uit de regio langs om mantelzorgers en hun naasten voorlichting te geven over het levenstestament. De notaris zal vertellen wat in een levenstestament kan worden geregeld en waarom een levenstestament van belang kan zijn. 

Maar ook wat het betekent als je als mantelzorger de taak krijgt als belangenbehartiger. Want wat wordt er nu precies van je verwacht als je optreedt als belangenbehartiger? En hoe leg je verantwoording af aan anderen om mogelijk latere verwijten te voorkomen? 

Deze en mogelijk andere vragen die bij de mantelzorgers en hun naasten leven, zal de notaris tijdens de workshop zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Na deze workshop

  • Weten de mantelzorgers en hun naaste wat in een levenstestament allemaal geregeld kan worden en wat de meerwaarde hiervan kan zijn
  • Weten de mantelzorgers wat er van ze verwacht wordt als zij besluiten om op te treden als belangenbehartiger van een partner, een ouder of kennis
  • Kennen mantelzorgers het belang van goede verantwoording en hoe je dit moet doen
  • Weten mantelzorgers wat ze kunnen doen op het moment dat ze hun afspraken als behartiger niet kunnen nakomen
  • Na afloop is er ruimte voor mantelzorgers en hun naasten om vragen aan de aanwezige notaris(sen) te stellen. 
  • Als ze daarna een afspraak maken met een notariskantoor valt dat buiten het kader van de workshop.

Wanneer en waar?

Je kunt als organisatie deze workshop aanbieden aan de mantelzorgers in jouw regio. Meld je aan bij Jeroen of Annette van de Academie. Wij sturen jouw gegevens met de locatie waar je de bijeenkomst wilt laten plaatsvinden, tezamen met de gewenste datum en aanvangstijd, door naar de KNB. Deze regelt voor jou een notaris uit jouw regio en brengt deze met jou in contact. Je nodigt zelf de deelnemers uit en zorgt voor de locatie en catering.

Gratis voor organisaties aangesloten bij MantelzorgNL

De workshop is gratis en exclusief voor organisaties die aangesloten zijn bij MantelzorgNL.  
Er is wel een maximum gesteld van 30 bijeenkomsten per jaar. Dus wees er snel bij, want vol=vol.

Meer weten?

Academie (030) 7 60 60 25