Wilt je als zorgorganisatie de samenwerking met mantelzorgers en hun sociale netwerk versterken? Dan kun je bij MantelzorgNL terecht voor verschillende adviestrajecten. Deze trajecten worden voor je organisatie op maat gemaakt. Daarbij werken we altijd samen met lokale organisaties voor mantelzorgondersteuning, zodat goede ondersteuning ook op langere termijn is geborgd.

Adviestraject Goed mantelzorgbeleid

In het traject Goed mantelzorgbeleid staat een gelijkwaardige samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals centraal. Samen gaan beide partijen aan de slag om een gedragen mantelzorgbeleid voor uw organisatie te ontwikkelen. Dit leidt tot:

  • een prettig ‘werkklimaat’ waarin professionals en mantelzorgers als partners opereren
  • een goede onderlinge communicatie
  • helderheid over ieders taken, verwachtingen, mogelijkheden en grenzen
  • een effectief beleid dat ook echt werkt in de praktijk

Advies over het versterken van sociale netwerken

Een goed sociaal netwerk heeft een positief effect op de kwaliteit van leven van een cliënt. Bovendien ontlast het zijn naasten. Als zorgorganisatie kun je cliënten en mantelzorgers helpen hun sociale netwerk te versterken. MantelzorgNL adviseert je daar graag over. Je kunt hiervoor een afspraak maken met een MantelzorgNL adviseur. Daarnaast vind je tips en informatie op de pagina Sociale netwerken betrekken.

Deskundigheidsbevordering zorgprofessionals, cliëntenraden en mantelzorgers

Aansluitend op deze adviestrajecten kun je bij MantelzorgNL terecht voor:

  • scholing voor zorgprofessionals met als thema’s ‘Samenspel met mantelzorgers’ en ‘Versterken sociale netwerken’
  • trainingen voor cliëntenraden en familieraden
  • een inhoudelijke bijdrage aan thema-avonden voor mantelzorgers of familiebijeenkomsten
  • voorlichting over mantelzorg door voorlichters uit de MantelzorgNL-selectie

Zelf aan de slag met mantelzorgbeleid?

Kijk op de pagina Zorgorganisaties en mantelzorgers.