Deze behoeftepeiling via een (digitale) vragenlijst geeft je een beeld van de ondersteuningsbehoefte en knelpunten van de lokale mantelzorgers. MantelzorgNL zet hiervoor de expertise en de IT-omgeving van het Nationaal Mantelzorg Panel (NMP) in.

Zie ook

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met een MantelzorgNL Adviseur via mail advies@mantelzorg.nl of telefonisch: 030-659 22 22.