Op basis van de beleidssituatie, het thema en het gestelde doel, krijg je een beeld van de huidige stand van zaken; wie zijn de spelers, welke voorzieningen zijn aanwezig en wat zijn de voorwaarden van de diverse voorzieningen. Deskresearch wordt afgesloten met een beknopt, overzichtelijk rapport.

Zie ook

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met een MantelzorgNL Adviseur via mail advies@mantelzorg.nl of telefonisch: 030-659 22 22.