Focusgroepen geven je inzicht in de motieven van mantelzorgers behoeften en drempels die mantelzorgers ervaren. Bijvoorbeeld voor het wel of niet gebruik maken van respijtzorg.

Een focusgroep is een onderzoeksmethode waarbij een groep mantelzorgers op gestructureerde wijze verdiepend bevraagd wordt. De onderwerpen stellen we vooraf zorgvuldig samen, evenals een gespreksplanning die waarborgt dat al deze onderwerpen aan bod komen. 

De groepsgesprekken worden woordelijk vastgelegd door een notulist. Een focusgroep bestaat uit 4 tot 15 respondenten. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Na analyse van de gespreksverslagen worden quotes en situaties anoniem in de rapportage verwerkt.

Coachfriend Mantelzorg

Coachfriend is een online coachingsprogramma gericht op meer balans en rust in het leven, deelnemers versterken hun veerkracht en leren beter hun grenzen te bewaken. Coachfriend Mantelzorg wordt waar nodig ingezet als nazorg na de focusgroepen; mantelzorgers die erg zwaar belast zijn en hierin vast dreigen te lopen wordt kosteloos aangeboden een coachingtraject te volgen.

Lees meer over Coachfriend Mantelzorg

Lokale ondersteuning

Uiteraard worden alle mantelzorgers in de focusgroepen gewezen op mogelijkheden voor lokale ondersteuning.

Zie ook

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met een MantelzorgNL Adviseur via mail advies@mantelzorg.nl of telefonisch: 030-659 22 22.