Mantelzorgwerkplaatsen zijn interactieve werksessies. Samen met andere partijen  ga je aan de slag met een lokaal vraagstuk rond het vinden, versterken, verbinden of verlichten. Met als resultaat praktische aanknopingspunten voor de aanpak van het vraagstuk.

Voorbeelden zijn het:

  • verbeteren van respijtzorg 
  • vinden van specifieke doelgroepen
  • versterken van het samenspel tussen de formele en informele zorg

We gebruiken hiervoor creatieve werkvormen, met praktische handvatten en concrete actiepunten als resultaat. Een mantelzorgwerkplaats kan georganiseerd worden als een op zichzelf staande bijeenkomst, maar kan ook een invulling zijn van een bestaand netwerkoverleg. 

Zie ook

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met een MantelzorgNL Adviseur via mail advies@mantelzorg.nl of telefonisch: 030-659 22 22.