Het coronavirus heeft een grote impact op mantelzorgers: sociaal contact is beperkt, dagbestedingen zijn gesloten, individuele ondersteuning thuis is vaak gestopt en de inzet van vrijwilligers is verminderd.

Mantelzorgers zijn meer thuis met hun naaste en hebben daarbij juist minder ondersteuning. De kans op overbelasting en ontsporing neemt daardoor toe. Mantelzorgers die het al zwaar hadden treft dit dubbel zo hard.

Houd mantelzorgers daarom goed in de gaten en zoek met elkaar naar oplossingen. Samen met mantelzorgondersteunende organisaties, professionals in de zorg en mantelzorgers.

Uit de signalen die we ontvangen van gemeenten stelden we veelgestelde vragen samen. Deze lijst zullen we uitbreiden als er nieuwe vragen komen. Het is mogelijk dat de antwoorden aangepast worden aan nieuwe inzichten. Check dus regelmatig deze pagina.

Zit de informatie die je zoekt er niet bij, of wil je meer weten? Neem dan contact op met Team Advies, bel: 030 - 7606055 of mail: advies@mantelzorg.nl.

Veelgestelde vragen

Het is raadzaam een vraagbaak voor mantelzorgers in te richten, zowel online als via een telefoonnummer. Stem dat af met de mantelzorgondersteunende organisaties en sociale wijkteams die in je gemeente actief zijn. Verspreid de informatie hierover bijvoorbeeld via huis aan huis folder, lokale radiostations en lokale TV.

 • Spreek met de zorgaanbieders af dat medewerkers van de dagbesteding de mantelzorgers goed informeren, zowel telefonisch als online. Welke activiteiten kunnen ook thuis gedaan worden? Wat helpt om structuur aan de dag te brengen? Wat moet je juist zien te vermijden? Hoe handel je in een crisissituatie? Zorg er in ieder geval voor dat een contactpersoon van de dagbesteding telefonisch bereikbaar is.
 • Houd wekelijks een belrondje. Mantelzorgers kunnen even hun verhaal kwijt en stoom afblazen, dat helpt al enorm. Het bellen kan gedaan worden door Wmo-medewerkers, mantelzorgondersteuners, vrijwilligers of medewerkers van de zorgaanbieders. Spreek goed af wie wat doet. Werk als gemeente met het mantelzorgsteunpunt samen rond de inzet van vrijwilligers.
 • Alternatieve vormen van ondersteuning. Maak afspraken met aanbieders over het leveren van alternatieve vormen van ondersteuning, zodat ondersteuning zo veel als mogelijk door gaat. Als dit niet voldoende mogelijk blijkt, zoek dan naar andere oplossingen. Stel bijvoorbeeld budget beschikbaar voor diensten van particuliere organisaties. Velen van hen voeren (vooralsnog) hun diensten uit.
 • Het plotseling verbreken van het contact tussen de zorgvrager en zijn begeleider kan negatieve gevolgen hebben op de behandeling. Spreek met de zorgaanbieders van individuele begeleiding af dat er een goede overdracht plaats vindt richting de mantelzorgers. Daarbij is het belangrijk dat de tips en adviezen zo gedetailleerd mogelijk zijn. Communiceer hoe men in een crisissituatie moet handelen.
 • Laat de individuele begeleider vaste afspraken maken over beeldcoachen en een wekelijks spreekmoment met de mantelzorgers.
 • Alternatieve vormen van ondersteuning. Maak afspraken met aanbieders over het leveren van alternatieve vormen van ondersteuning, zodat ondersteuning zo veel als mogelijk door gaat. Als dit niet voldoende mogelijk blijkt, zoek dan naar andere oplossingen. Stel bijvoorbeeld budget beschikbaar voor diensten van particuliere organisaties. Velen van hen voeren (vooralsnog) hun diensten uit.
 • Verzamel actief de signalen waar mantelzorgers tegenaan lopen en zich zorgen over maken. Waar is de mantelzorger op dit moment het meest mee geholpen? Probeer in beeld te krijgen welke behoeften mantelzorgers hebben en hoe je ze als gemeente zo goed mogelijk bij kunt staan.
 • Vrijwilligersorganisaties kunnen een rol spelen in het matchen tussen zorgvrager en vrijwilligers. Werk als gemeente met het mantelzorgsteunpunt samen rond de inzet van vrijwilligers.
 • Stel budget beschikbaar om voor de zorgintensieve zorgvragers particuliere hulp in te kopen. Velen van hen zijn (vooralsnog) wel aan het werk.
 • Blijf in gesprek met aanbieders van respijtzorg over de capaciteit en de mogelijkheden. Neem ook de procedure voor het versneld indiceren van respijtzorg kritisch onder de loep: hoe ga je om met spoedaanvragen?
 • Roep mensen op om goed op elkaar te letten en aan de bel te trekken bij een niet-pluis gevoel. Communiceer waar zij dan heen kunnen bellen. 
 • Leg de regierol neer bij het sociaal wijkteam. Zij kunnen contact leggen met het desbetreffende gezin en zo nodig met Veilig Thuis.