Als gemeente heb je de verantwoordelijkheid om de mantelzorgers in je gemeente te ondersteunen. Mantelzorgers dragen er immers aan bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat mantelzorgers het volhouden? 

Waarmee kun jij het verschil maken?

 • Keukentafelgesprek 
  In een zogenaamd keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de Wmo en/of jeugdwet. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is.  Door de mantelzorger goed mee te nemen in het keukentafelgesprek zorg je ervoor dat zij het langer volhouden. Meer lezen over het keukentafelgesprek?
 • Mantelzorgbeleid mantelzorgvriendelijk inrichten 
  Zie hiervoor het MantelzorgNLmodel informele zorg en verschillende handreikingen.
 • Deskundigheidsbevordering 
  Je bent als gemeente verantwoordelijk voor een duurzaam en hoogstaand WMO-beleid. Door als gemeente te zorgen voor geschoolde professionals, geef je hier invulling aan. MantelzorgNL heeft een uitgebreid scholingsaanbod voor professionals uit eerste en tweede lijn, bestaande uittrainingen, workshops en e-learnings. Lees meer over trainingen en workshops
 • Collectief lidmaatschap
  Kies je voor een collectief lidmaatschap dan kies je direct voor verlichting van je mantelzorgers en je ontzorgt je eigen organisatie. Het kan een onderdeel zijn van de Mantelzorgwaardering. Lees meer over het collectief lidmaatschap.

Meer weten?

Wil je weten hoe je mantelzorgers binnen jouw gemeente optimaal kunt ondersteunen en waarderen? Neem dan contact op met onze adviseurs via advies@mantelzorg.nl of 030-659 22 22.

Of sluit een abonnement af zodat je altijd compleet en actueel geïnformeerd bent. En inzicht krijgt in de prestatie van jouw gemeente ten opzichte van anderen. Lees meer over abonnementen

Wij hebben veel aan de handreiking ‘Opstellen beleid mantelzorgwaardering’ van MantelzorgNL gehad! We hebben onze stukken aangepast en deze zijn in het college behandeld en akkoord bevonden. Bedankt MantelzorgNL! Yvonne Kleinbussink en Sylvia de Ruiter – Gemeente Kampen
 

Pré-mantelzorgwoningen in Berg en Dal

Hèlen Schot Lees het verhaal van Hèlen