Mantelzorger, gesprekspartner in het onderzoekMét mensen beslissen, niet over hen. Dat is wat de Wmo 2015 beoogt met het onderzoek naar de persoonlijke situatie van een zorgvrager. Daarom is het belangrijk ook mantelzorgers te betrekken bij het keukentafelgesprek, dat in het kader van het onderzoek wordt gehouden.
Deze notitie vol tips en adviezen is voor belangenbehartigers en gemeenten om hun eigen positie ten aanzien van het keukentafelgesprek nader te bepalen.