Mantelzorgers bereiken: het nieuwe jaar biedt kansen!

Mantelzorgers zorgen voor een zieke naaste. In Nederland wonen zo'n 2,6 miljoen volwassen mantelzorgers. Hoeveel mensen zijn dat in uw gemeente? Dit is het moment hen te leren kennen én te bereiken. Met alle veranderingen in de zorg krijgen mantelzorgers en zorgvrijwilligers een steeds grotere rol. Dat vraagt om maatwerk in de ondersteuning, om overbelasting te voorkomen.

Wilt u als gemeente mantelzorgers vinden? Dan is het essentieel dat u een betrouwbare partner bent voor zorgvragers en hun mantelzorgers. Goede informatievoorziening, bereikbaarheid en open communicatie zijn onmisbaar voor het creëren van vertrouwen.

Mantelzorg overkomt je

Mantelzorgers willen zorgen voor een zieke naaste. Het gaat immers om hun eigen kind, partner, goede vriend of kennis. Ze worden gedreven door verantwoordelijkheidsgevoel en directe betrokkenheid bij het wel en wee van de zorgvrager. Tegelijk voelt mantelzorg vaak niet als een vrije keuze: het overkomt je.

Zorgen op eigen wijze

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers moeten kunnen zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past. Wie voldoening haalt uit de zorg die hij geeft, zal dat langer, beter en gezonder kunnen blijven doen. Ook de lokale participatiesamenleving slaagt dan; wanneer mensen op eigen wijze kunnen zorgen.

Betrouwbare partner

Wilt u als gemeente hier aan bijdragen en mantelzorgers blijvend bereiken, dan is het essentieel dat u een betrouwbare partner bent voor zorgvragers en hun mantelzorgers. Goede informatievoorziening, bereikbaarheid en open communicatie zijn onmisbaar voor het creëren van vertrouwen. Spreek mensen aan op hun ervaringen en beweegredenen.

Geen beleidstermen

Mensen herkennen zich niet in beleidstermen. Gebruik bijvoorbeeld in plaats van de term 'respijtzorg' liever: 'tijdelijke vervanging van de zorg voor uw …'. Houd hierbij rekening met de (ervaringen van) verschillende typen mantelzorgers: jonge, schoolgaande mantelzorgers, werkenden, mensen die voor een kind of juist voor een ouder zorgen. Benader mantelzorgers als gelijkwaardige gesprekspartner.

Lokale samenwerking

Bereiken lukt wanneer mensen zich aangesproken voelen, de boodschap aankomt en mensen erop reageren. De crux hierbij is lokale samenwerking tussen gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, werkgevers en (welzijn)organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. Maak dan ook een overzicht van vindplaatsen van mantelzorgers. Gebruik de vindplaatsen voor een gezamenlijke, lokale werkwijze van herkennen, signaleren en doorverwijzen. En om de gemeentelijke waardering onder de aandacht te brengen van mantelzorgers.

Zorg er zo voor dat mensen die voor een ander zorgen weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning, als dat nodig is.

Kijk voor meer informatie over het vinden, versterken, verlichten en verbinden van de informele zorg in het MantelzorgNL Model voor informele zorg. Of neem contact op met uw regioadviseur.