Handreiking mantelzorgwaardering voor gemeentenMantelzorgwaardering biedt gemeenten de kans om mantelzorgers te vinden en om hun belangrijke bijdrage te erkennen. Waardering van hun inzet helpt mantelzorgers bij het uitvoeren van de zorgtaken. Deze handreiking biedt praktische tips en aandachtspunten bij het opstellen van gemeentelijk beleid voor mantelzorgwaardering.

Download

NB: deze handreiking is nog niet aangepast aan nieuwe naam en huisstijl MantelzorgNL