De laatste jaren wordt het beroep op zorgvrijwilligers steeds groter. Ook komen er steeds complexere vragen op hen af. Dat vraagt van jou als vrijwilligersorganisatie om na te denken over de grenzen van vrijwilligerszorg. MantelzorgNL biedt je daarvoor een aantal hulpmiddelen.

Waarom is aandacht voor grenzen nodig?

Met de veranderingen en bezuinigingen in de zorg doet de overheid een steeds groter beroep op zorgvrijwilligers. Zo wordt bij een hulpvraag binnen de Wmo altijd gekeken of mantelzorgers of zorgvrijwilligers ondersteuning kunnen leveren.

Daarnaast zet ook de formele zorg steeds meer vrijwilligers in. De diensten die zij van hen vragen worden diverser en vaak ook complexer. Zo krijgen vrijwilligers te maken met cliënten met een zwaardere of meervoudige problematiek en moeten zij soms handelingen verrichten waarvoor zij niet zijn geschoold. De druk om hun eigen grenzen te verleggen wordt steeds groter.

De kern van vrijwilligerswerk is dat de vrijwilliger hier zelf voor kiest. En dat hij het werk doet, dat bij hem past. Door de toenemende druk komt die keuzevrijheid in gevaar. Daarnaast kunnen vrijwilligers hierdoor overbelast raken en zijn er risico’s voor de kwaliteit van de zorg. Daarom is het voor alle betrokkenen belangrijk om de grenzen te bewaken en het gesprek hierover aan te gaan.

De Regenboog Groep uit Amsterdam en STIB Breda vertellen in het onderstaande filmpje wat hun bevindingen zijn wat betreft de verschuivende grenzen en hoe zij daarmee omgaan. 

Wat kunt u als vrijwilligersorganisatie doen?

Samen met vertegenwoordigers uit de informele zorg schreef MantelzorgNL de notitie De kr8 van vrijwilligerszorg. Deze notitie gaat zowel over de meerwaarde van vrijwilligerszorg als over de grenzen ervan. U kunt de notitie gebruiken om intern de discussie op gang te brengen en om bij gemeenten te lobbyen voor een beter beleid. 

 

'Utrechtse buurtteams omarmen informele zorg'

Irene Domburg