Vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor een uitkering. Dat is een van de vormen van geleid vrijwilligerswerk waar steeds meer organisaties mee te maken krijgen.In dit rapport staan aanbevelingen en actiepunten voor lidorganisaties en gemeenten.