Een verkennend onderzoek naar de gemeentelijke praktijk.