Een op de vijf patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger. En veel van je patiënten hebben een of meer mantelzorgers. Deze mantelzorgers zijn van grote waarde, maar lopen ook het risico overbelast te raken. Als huisarts kun je dat signaleren en mogelijk voorkomen. Daar zijn verschillende middelen voor.

De risico’s van mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die intensief en langdurig voor een naaste zorgen. Of zij dat goed aankunnen hangt af van verschillende factoren, zoals de tijd die ze in de zorg steken en de hulp die zij al dan niet van anderen krijgen. Ook vinden sommige mantelzorgers het lastig om hun eigen grenzen te respecteren. Als deze factoren negatief uitslaan, kunnen mantelzorgers overbelast raken. Uiteraard is dat voor alle betrokkenen ongewenst.

Jouw rol als huisarts

Voor jou als huisarts zijn mantelzorgers ‘partners in de zorg’ voor zieke of gehandicapte patiënten. Door je contact met de patiënt heb je vaak ook contact met de mantelzorger. Daardoor heb je de mogelijkheid om vroegtijdig te signaleren of deze de zorg goed aankan. Is dat niet het geval, dan kun je actie ondernemen. De Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk helpt je daarbij.

Toolkit

De Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk (pdf) is ontwikkeld door MantelzorgNL, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Expertisecentrum Mantelzorg/Vilans. Je vindt hierin informatie, stappenplannen en instrumenten om overbelasting te herkennen, mantelzorgers te ondersteunen en hen gericht door te verwijzen. De toolkit is in 2014 geactualiseerd.

Andere instrumenten

De toolkit bevat een aantal instrumenten die u ook los kunt gebruiken. Dat zijn:

Wat vinden mantelzorgers zelf?

In 2012 heeft het Nationaal Mantelzorgpanel gepeild wat mantelzorgers vinden van de ondersteuning door hun huisarts. Hier vind je de resultaten.

 

Je kunt patiënt en mantelzorger niet los van elkaar zien

Joke Koers