Er zijn verschillende manieren om mantelzorgers in hun zorgtaken te ondersteunen en te ontlasten. Op de pagina's hieronder beschrijven we vormen van ondersteuning op maat:

  • Vervangende zorg of respijtzorg: een tijdelijke overname van de zorg, zodat de mantelzorger tijd heeft voor andere bezigheden, zoals sporten, een dagdeel werken of een avond naar de film met een vriend of vriendin.
  • Het betrekken van het sociale netwerk van de mantelzorger, zodat deze er niet alleen voor staat
  • Ondersteunen van werkende mantelzorgers.
  • Digitale zorg of e-health: het inzetten van technologie om bijvoorbeeld zorg op afstand te leveren.

Deze pagina's zijn bestemd voor alle professionals en organisaties die actief zijn in de ondersteuning van mantelzorgers. Je vindt hier informatie, praktische hulpmiddelen en advies.