Handreiking voor vrijwilligerscoördinatoren van de Vrijwillige Thuishulp, Vriendendiensten en Buddyzorg en voor mantelzorgconsulenten die vanuit hun organisatie willen bijdragen aan de versterking van de netwerken van mensen met een ziekte of beperking.