Drempels voor respijtzorg

Een kwart van de mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan respijtzorg. Toch maken maar weinig mantelzorgers gebruik van deze mogelijkheid. Hoe komt dat? Dat leest u in dit document.Download