Hieronder vind je een overzicht van handreikingen die je helpen bij het werken met en voor mantelzorgers.

Wanneer is iemand mantelzorger 

Je bent als gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Maar wanneer is iemand mantelzorger? Wie komt in aanmerking voor bepaalde voorzieningen? Deze praktische handreiking helpt je bij het bepalen of iemand mantelzorger is. En of mantelzorgwaardering en/of –ondersteuning op zijn plaats is.

Opgroeien met zorg

Handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers. Tips voor Steunpunten Mantelzorg om op een laagdrempelige manier jonge mantelzorgers te helpen gezond en krachtig op te groeien.

Ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers

Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. Over ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers.

Waardering mantelzorg door gemeenten

Mantelzorgwaardering biedt je als gemeente de kans om mantelzorgers te vinden en om de belangrijke bijdrage van mantelzorgers te erkennen. Waardering van hun inzet helpt mantelzorgers bij het volhouden van de zorgtaken. Deze handreiking biedt je praktische tips en aandachtspunten bij het opstellen van je beleid voor mantelzorgwaardering.

Financiële ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers krijgen vaak te maken met extra kosten, en tegelijkertijd met minder inkomsten. Gemeenten hebben er baat bij als mantelzorgers zo lang en goed mogelijk voor hun naaste kunnen blijven zorgen. Bekijk welke mogelijkheden gemeenten hebben om mantelzorgers financieel te ondersteunen. Bij de totstandkoming van deze handreiking is de VNG betrokken geweest. 

Versterken van sociale netwerken

Handreiking voor vrijwilligerscoördinatoren van de Vrijwillige Thuishulp, Vriendendiensten en Buddyzorg en voor mantelzorgconsulenten die vanuit hun organisatie willen bijdragen aan de versterking van de netwerken van mensen met een ziekte of beperking.

Meer publicaties 

Meer ondersteunend materiaal vind je bij de inhoudelijke thema's en in de webshop.