Wil je weten hoe u lokaal kunt samenwerken om mantelzorgers en zorgvrijwilligers passende ondersteuning te bieden? Het MantelzorgNL Model Informele Zorg helpt je hierbij. Het model is een gids voor gemeenten, zorgaanbieders, werkgevers en (welzijns)organisaties.

Waarom 

In een participatiesamenleving is een duurzame en effectieve mix van formele en informele zorg noodzakelijk. Uitgangspunt daarbij is dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers op eigen wijze kunnen zorgen voor een ander. Want wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen.  

Vier doelen

Het model richt zich op vier doelen:

 • het vinden van mensen die mantelzorg en vrijwilligerszorg willen en kunnen verlenen
 • het versterken van de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in het lokale beleid
 • het verbinden van zorgvragers, formele en informele zorgverleners en (zorg)organisaties
 • het verlichten van mantelzorgers en zorgvrijwilligers door hen op maat te ondersteunen

Aan de slag met het model

Je krijgt informatie en adviezen die op jouw rol zijn afgestemd. 

Voor gemeenten biedt het model ingrediënten voor:

 • je regierol op het sociaal domein voor de informele zorg
 • beleid op over informele zorg, van opstellen tot evalueren
 • opdrachtgeverschap naar zorgaanbieders en welzijnsorganisaties
 • communicatie jij met informele zorgverleners.

Voor zorgaanbieders biedt het model ingrediënten voor: 

 • beleid voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers
 • samenspel met de informele zorg en de deskundigheidsbevordering van je professionals
 • uw rol en taak als generalist in de ondersteuning van de informele zorg.

Voor (welzijns)organisaties voor mantelzorger en vrijwilligers biedt het model ingrediënten voor:

 • je rol in de samenwerking voor de informele zorg
 • je rol en taak als specialist in de ondersteuning
 • het bevorderen van deskundigheid op het gebied van de informele zorg van professionals in zorg en welzijn

Meer informatie

Lees meer over je mogelijkheden om de lokale samenwerking rond informele zorg te verbeteren in onze gratis uitgave.

Deze uitgave is nog niet aangepast aan de nieuwe naam en huisstijlMantelzorgNL was voorheen Mezzo.

 

'Het MantelzorgNL Model ordent op een goede manier de mantelzorgondersteuning'

Ben Rikhof Lees het verhaal van Ben