Het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL heeft in januari 2016 aan onderzoek mee gedaan of mantelzorgers wel eens moeten bewijzen dat ze mantelzorger zijn en of dit problemen oplevert. In totaal hebben 517 respondenten meegedaan aan het onderzoek en de vragenlijst ingevuld.

Bijna de helft van de mantelzorgers moet mantelzorg bewijzen

Van het panel heeft 40% wel eens moeten aantonen of bewijzen dat ze mantelzorger zijn. In de meeste gevallen was dit om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering.  Voor 1 op de 3 mantelzorgers die moeten aantonen dat ze mantelzorger zijn, volstaat een inschrijving bij het lokale steunpunt mantelzorg. Ook een verklaring van een zorgprofessional als bijvoorbeeld huisarts wordt vaak gebruikt als bewijs. 

Problemen met aantonen

Bij 77 respondenten heeft het aantonen tot problemen geleid. Men wordt niet geloofd of stuit op wantrouwen en onbegrip. Ook bureaucratie wordt genoemd, want je moet bewijzen aanleveren of telkens opnieuw je verhaal doen bij instanties. 

Mantelzorgverklaring

Zou een mantelzorgverklaring een oplossing kunnen zijn? Dat iedere mantelzorger die aan bepaalde criteria voldoet, een verklaring krijgt waarmee hij of zij aanspraak kan maken op de mantelzorgwaardering of bepaalde voorzieningen? Van het panel denkt 42% dat een mantelzorgverklaring een oplossing kan zijn en 18% niet. 

Meer weten?

Bekijk het volledige onderzoeksrapport