Werkende mantelzorgers omarmen massaal de mogelijkheden voor flexibele werktijden. Het is de belangrijkste maatregel om werk en (mantel-)zorg beter te kunnen combineren. Dat blijkt uit het tweede onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel, maart 2011.

Het onderzoek laat zien dat zodra werkgevers mogelijkheden bieden voor flexibele werktijden, werkende mantelzorgers hier ook vrijwel allemaal gebruik van maken.

Thuiswerken

Daarnaast zijn thuiswerken, (tijdelijk) minder uren werken of het (tijdelijk) verminderen van taken en verantwoordelijkheden belangrijke manieren om de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken.

Van de groep werkende mantelzorgers die moeite heeft zorgtaken met werk te combineren, wil 45 procent stoppen met werken of minder uren gaan werken.

Werkgever

Verder blijkt dat bij 86 procent van de deelnemers aan het onderzoek de werkgever op de hoogte is van de zorgsituatie. Maar slechts 48 procent van de werknemers heeft concrete afspraken met de werkgever gemaakt.

Degenen waarbij dat niet het geval is, geven aan dat meer begrip bij de werkgevers (47 procent) en betere afspraken binnen de CAO (39 procent) hierbij zouden helpen. Daarnaast vinden werkende mantelzorgers (morele) steun van hun collega's van groot belang.

Aan het onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel deden 426 mantelzorgers mee. 165 panelleden combineren nu hun werk met zorgtaken.

Lees meer over het combineren van werk met mantelzorg