Effecten bezuinigingen als eerste voor mantelzorgers merkbaar bij WMO voorzieningen

In de meting van het Nationaal Mantelzorgpanel in december 2012 stond het thema ‘financiële situatie van mantelzorgers’ centraal. In december 2011 is hier ook een panel over gehouden.

Gemeentelijke effecten

Mantelzorgers merken dat de gemeentelijke bezuinigingen hun financieel treffen. 32% van de panelleden weet nu al dat ze als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen op de WMO extra kosten hebben komend jaar. Hiervan geeft 50% van de panelleden aan dat ze een hogere eigen bijdrage huishoudelijke hulp hebben en 46% heeft hogere vervoerskosten. Dit betreft beduidend meer mantelzorgers dan vorig jaar.

Kosten

Mensen zijn somberder over de verwachtingen van het besteedbaar inkomen. 83% geeft aan minder geld te besteden te hebben in 2013. Dat is 8% meer dan vorig jaar.

Iedereen in Nederland zal moeten inleveren maar als mantelzorgers heb je extra kosten. Zeker als je samenwonend bent met de zorgvrager en het wegvallen van vergoedingen of hogere eigen bijdragen ook ten koste komen van het besteedbaar inkomen van de mantelzorger.

Bij de vraag welke extra kosten het mantelzorgen met zich mee brengt, zegt 55% gemiddeld tussen de 50 en 200 euro aan extra kosten te hebben door het mantelzorgen. 45% van de panelleden geeft aan af en toe of regelmatig in de problemen te komen door de extra kosten voor het mantelzorgen. 62% zegt hier een vergoedingsmaatregel voor nodig te hebben.

Maatregelen landelijke bezuinigingen later merkbaar

De effecten van de voorgenomen landelijke bezuinigingsmaatregelen worden pas dit of volgend jaar merkbaar in de portemonnee van de mantelzorger.

Dit zien we ook terug in de resultaten van deze meting over de financiën. De financiële positie van de mantelzorger in 2012 in vergelijking met 2011 was vrijwel vergelijkbaar. Eind 2013 willen we nogmaals de meting herhalen, zodat we het effect van het invoeren van de landelijke maatregelen kunnen bekijken.

Combinatie werk en mantelzorg

Opvallend is verder dat een aanzienlijke groep aangeeft dat de combinatie werk en mantelzorg lastig is. 27% is namelijk minder gaan werken of gestopt met werken.

Overige uitkomsten:

  • Ruim 400 panelleden deden mee aan dit onderzoek
  • 60% daarvan woont samen met de zorgvrager
  • 55% van de zorgvragers van de panelleden heeft een indicatie voor verzorging, 54% voor begeleiding en 39% voor hulp bij huishouden
  • 60% van de panelleden geeft aan extra reiskosten te maken, 40% heeft kosten voor wassen en reinigen wasgoed en 45% heeft extra telefoonkosten

Meer informatie