Onderzoeksresultaten Nationaal Mantelzorgpanel: 

Personeelstekort in de thuiszorg gedurende zomerperiode

Van de 379 ondervraagden van het Nationaal Mantelzorgpanel zorgt 44% voor iemand die verpleging of verzorging ontvangt via een thuiszorgorganisatie. Van hen geeft bijna de helft (46%) aan te verwachten (36%) of zeker te weten (10%) dat in de komende zomerperiode minder verpleging en verzorging zal worden gegeven vanwege personeelstekort. 

Dit blijkt uit onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel juni 2019.

Download het rapport: