In het panel van juni 2012 stond het onderwerp "huisarts en mantelzorg" centraal. Ruim 530 panelleden deden mee.

Er is een groot verschil in de ervaringen tussen mantelzorgers met dezelfde huisarts en mantelzorgers met een andere huisarts als van de naaste voor wie zij zorgen. Dit blijkt uit het panel. Mantelzorgers met dezelfde huisarts dan hun naaste zijn beter te spreken over het contact met de huisarts. Het merendeel van deze groep vindt dat de huisarts meer tijd voor ze heeft en dat ze de zorgen en problemen die ze als mantelzorger ervaren beter kunnen bespreken met de huisarts. Ook voelt deze groep mantelzorgers zich beter geïnformeerd over de gezondheidstoestand van hun naaste en voelen ze zich veel meer betrokken bij de behandeling.

Meer resultaten:

  • 2/3 van de respondenten wordt door de huisarts niet geïnformeerd over de steunmogelijkheden van mantelzorgers terwijl de meerderheid aangeeft hier wel behoefte aan te hebben.
  • Van 75% van de respondenten weet de huisarts dat hij/zij mantelzorger is. Meestal heeft de mantelzorger dat zelf aan de huisarts verteld. Het zelf vertellen lijkt wel te lonen, want deze groep is over het algemeen tevreden over het inzicht van de huisarts in de situatie van de mantelzorger.
  • 62% van de respondenten vindt dat de huisarts niet goed in de gaten houdt of de zorg rondom degene voor wie zij zorgen goed op elkaar is afgestemd.
  • Mantelzorgers vinden het vooral belangrijk dat de huisarts ze informeert over de gezondheidstoestand van degene voor wie ze zorgen, hen betrekt bij de behandeling en erop toeziet dat de zorg rondom degene voor wie ze zorgen goed op elkaar is afgestemd.
  • Om de mantelzorger bij de huisarts beter in beeld te krijgen, geeft 66% van de respondenten de suggestie dat het in het patiëntendossier vermeld moet worden dat iemand mantelzorger is. Ook zouden huisartsen af en toe contact moeten opnemen met mantelzorgers.

Wat vindt MantelzorgNL?

De resultaten van het onderzoek laten zien dat lang niet alle huisartsen mantelzorgers voldoende in het vizier hebben. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Expertisecentrum Mantelzorg (EM) investeert MantelzorgNL in meer bewustwording bij huisartsen van deze onzichtbare groep. De wil is er zeker, maar niet alle huisartsen weten hoe ze mantelzorgers beter kunnen ondersteunen, of zijn bang dat dit te veel tijd kost. Met een toolkit , filmpje, en trainingen helpen LHV, EM en MantelzorgNL de huisartsen op weg. Ook de resultaten uit het Nationaal Mantelzorg Panel gaan we hierbij uiteraard gebruiken. Heeft u vragen over dit thema? Neem dan contact op met Henriëtte van Gils, e-mail: h.vangils@mantelzorg.nl