maart 2014

Mantelzorgers willen dat gemeenten meer gaan doen aan het voorkomen van grotere druk op mantelzorgers. Ook zouden gemeenten zich intensiever moeten inzetten om mantelzorgers te betrekken bij de toewijzing van de zorg aan degene die zij ondersteunen.

Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL, de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Wmo-consulent

Van de 454 respondenten is daarnaast slechts 16% tevreden over de aandacht van de WMO-consulent voor de positie van de mantelzorger. 38% geeft aan geen contact te hebben gehad met het WMO-loket, 36% is ontevreden.

Degenen die wel tevreden zijn (16%), zijn vrijwel allemaal ook tevreden over de aandacht voor en ondersteuning aan mantelzorgers in hun gemeente.

Visitekaartje gemeentelijk beleid

De werkwijze van het WMO-loket dient voor mantelzorgers als een visitekaartje voor het gemeentelijk beleid op het thema mantelzorg.

Stemkeuze

Een opvallend resultaat is dat 89% van de ondervraagde mantelzorgers aangeeft te zullen gaan stemmen. Dat is ruim boven de verwachte landelijke opkomst van de stemgerechtigden. 67% laat het thema mantelzorg sterk meewegen in zijn stemkeuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Keukentafelgesprek

De resultaten van de peiling sterken MantelzorgNL in haar mening dat mantelzorgers, via het Wmo-loket, een eigen plek moeten hebben bij de toewijzing van zorg in het zogenoemde keukentafelgesprek.

In dat gesprek moet, volgens MantelzorgNL, niet alleen aan de orde komen wat mantelzorgers kunnen doen, maar ook welke ondersteuning zij nodig hebben om het zorgen vol te houden, passend bij hun eigen leven.

Maatwerk

Daarbij gaat het om maatwerk. Aandacht voor:

  • de combinatie van werk en zorg
  • het inkomen
  • de sociale activiteiten
  • goede informatie en voorzieningen
  • de eigen tijd van de mantelzorger
  • de tijdige mix van professionele en informele zorg

Dit om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Door mantelzorgers serieus te nemen houden zij het langer vol.