In februari 2014 hebben 448 leden van het MantelzorgNL Nationaal Mantelzorgpanel meegedaan aan de vragenlijst 'Mantelzorg en ziekenhuizen'.

Conclusie

Mantelzorgers nemen na ontslag uit het ziekenhuis vaak grotendeels de zorg op zich. In de ziekenhuiszorg ontbreekt vaak gerichte aandacht voor de behoeften en vragen van mantelzorgers. Voor gevoelens van stress, angst en onzekerheid bij mantelzorgers is tijdens de ziekenhuisopname nauwelijks aandacht. Ook is vaak niet duidelijk wat mantelzorgers van het ziekenhuis kunnen verwachten ten aanzien van het regelen van praktische hulp na het ontslag van hun naaste uit het ziekenhuis.

Verbeterpunten voor ziekenhuizen

De respondenten noemden als belangrijkste verbeterpunten voor ziekenhuizen:

 • Luisteren naar, betrekken van en in gesprek gaan met mantelzorgers
 • Meer aandacht voor de hele zorgsituatie
 • Actief verwijzen van mantelzorgers naar informatiebronnen
 • Ondersteuning en lotgenotencontact
 • Privacy en informatie-issues
 • Aandacht voor logistieke (on)mogelijkheden
 • Aanvullende informatie over informele zorg (door middel van vrijwilligersinzet).

Gedetailleerde resultaten

 • Meer dan twee derde van de mantelzorgers bleek niet te weten waar hij/zij in het ziekenhuis terecht kan voor ondersteuning.
 • 37% heeft als mantelzorger ondersteuning door het ziekenhuis ook echt gemist. Dit geldt met name voor ondersteuning bij gevoelens van angst, stress of onzekerheid over de situatie van hun naaste. Zo geeft 83% van de mantelzorgers aan, dat zij behoefte hadden aan ondersteuning bij stress tijdens de opname in het ziekenhuis van hun naaste.
 • Ook hulp bij het regelen van praktische zaken na ontslag/behandeling hebben veel mantelzorgers gemist. 72% van de mantelzorgers geeft aan dat zij hieraan behoefte hebben. Slechts 49% heeft deze hulp bij het regelen van praktische zaken ook daadwerkelijk ontvangen.
 • Het is voor veel mantelzorgers niet duidelijk bij wie zij voor het regelen van praktische zaken in het ziekenhuis terecht kunnen. Zo heeft slechts 25% van de mantelzorgers voor ontslag contact gehad met het transferbureau, die behulpzaam kan zijn bij het regelen van zaken rondom het ontslag of na een behandeling.
 • Veel mantelzorgers hebben behoefte aan informatie over financiële zaken (80%), slechts 21% heeft hierover daadwerkelijk informatie ontvangen.
 • Daarnaast heeft ook 77% van de mantelzorgers behoefte aan informatie over aanvullende onbetaalde zorg (bijvoorbeeld in de vorm van extra inzet van vrijwilligers), 29% van hen heeft deze informatie ook daadwerkelijk gekregen.

Wie zijn de respondenten?

 • Van de 448 respondenten geeft 93% aan dat zij ooit te maken hebben gehad met ziekenhuisbezoek in de zorg voor hun naaste. Ongeveer 25% heeft zowel te maken gehad met een opname als met bezoek aan polikliniek en/of dagbehandeling, ruim 10% alleen met ziekenhuisopname en bijna 40% met alleen een bezoek aan polikliniek en/of dagbehandeling.
 • De respondenten hebben het vaakst zorg voor hun partner (53%) gevolgd door een (schoon-)ouder (22%) en een kind (15%).
 • De gemiddelde leeftijd van de 'patiënt' waarvoor gezorgd wordt is 62.7 jaar, variërend in de leeftijd tussen de 8-95 jaar.
 • De gemiddelde leeftijd van de deelnemende mantelzorgers aan dit onderzoek is 60.1 jaar.
 • Zo'n twee derde van de mantelzorgers is vrouw (hoewel dit niet van de hele populatie bekend is, komt dit overeen met andere NMP's van MantelzorgNL).
 • Het totale respons van het Nationaal Mantelzorgpanel is 37%.