De kostendelersnorm (ook wel mantelzorgboete) ontmoedigt het bij elkaar wonen van mantelzorgers en hun naaste voor wie zij zorgen. De mantelzorgers die samenwonen met degene voor wie zij zorgen en die recht hebben op een uitkering, krijgen waarschijnlijk te maken met deze kostendelersnorm. In de praktijk betekent dit een verlaging van de uitkering(en).

Uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel blijkt dat:

  • 64% van de respondenten samenleeft met degene voor wie zij zorgen en 6% zegt samenwonen te overwegen
  • 24% van de respondenten valt in de groep die te maken gaat krijgen met de kostendelersnorm
  • Van deze groep overweegt 31% gescheiden te gaan wonen vanwege de kostendelersnorm

Meer dan de helft van de respondenten die te maken gaan krijgen met de kostendelersnorm maken zich zorgen over de financiƫle gevolgen voor hun situatie.