In de programmabrief Langdurige zorg van Staatssecretaris Veldhuyzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staan bezuinigingsplannen over de AWBZ.

De media staat momenteel vol van berichten over veranderingen in de langdurige zorg. Daarom heeft het Nationaal Mantelzorgpanel van 2 t/tm 6 juni bij panelleden onderzocht wat voor gevolgen het nieuwe beleid Langdurige zorg op hen heeft. Ruim 450 panelleden deden mee aan dit panel. Hierbij de resultaten.

Zorgen om eigen situatie

Bijna de helft (45%) van de mantelzorgers verwacht de mantelzorg niet vol te kunnen houden als gevolg van de bezuinigingen op het pgb. 80% geeft aan dat er zonder pgb geen passend aanbod aan zorg voorhanden zal zijn. De overgrote meerderheid (77%) maakt zich zorg over de eigen situatie als gevolg van de voorgenomen maatregelen.

Afschaffing persoonsgebonden budget

Uit het panel blijkt dat 40% van de zorgvragers zorgt voor iemand die een volledig of gedeelte pgb voor AWBZ-zorg ontvangt. De afschaffing van het pgb heeft voor hen grote gevolgen:

  • 35% verwacht dat de zorgvrager in een instelling moet worden opgenomen
  • 28% denkt dat zij meer mantelzorg moeten gaan geven
  • 22% verwacht zelf opvang en/of zorg te moeten regelen en betalen

MantelzorgNL vreest overbelasting mantelzorgers

In een eerste reactie op de Programmabrief Langdurige zorg stelt MantelzorgNL dat mantelzorgers de dupe dreigen te worden van een aantal maatregelen zoals de afschaffing van het persoonsgebonden budget voor grote groepen zorgvragers. Bij de maatregel scheiden van wonen en zorg krijgen mantelzorgers van zwaardere cliƫntgroepen extra werk omdat zij meer zaken moeten regelen.