63% van de mantelzorgers van patiënten met een psychische aandoening of verslaving is overbelast. Een nog groter deel (77%) heeft regelmatig gevoelens van machteloosheid en verdriet. Dat is het resultaat van het Nationaal Mantelzorgpanel dat in mei 2011 gehouden is onder mantelzorgers van psychisch kwetsbaren.

Het overgrote deel van de geënquêteerde mantelzorgers van psychisch kwetsbaren zorgt intensief en langdurig voor een partner of kind met psychische aandoening. Zij zorgen meer dan 15 uur per week over een periode van langer dan tien jaar.

Behoefte aan hulp en ondersteuning

Mantelzorgers van psychisch kwetsbaren hebben veel behoefte aan ondersteuning en hulp, op allerlei terreinen. Er is vooral veel behoefte aan respijtzorg (90%): tijdelijke en volledige overname van zorg door vrijwilligers of beroepskrachten. Maar ook aan praktische hulp is behoefte zoals bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of juridische ondersteuning (78%). Daarnaast heeft deze categorie mantelzorgers behoefte aan een luisterend oor en steun van een sociaal netwerk.

Andere uitkomsten:

  • De psychisch kwetsbaren waar mantelzorgers voor zorgen hebben, uit de resultaten van het Nationaal Mantelzorgpanel, veelal een depressie (42%), angststoornis (28%), Schizofrenie/psychose (27%) of een stoornis in het autistisch spectrum (21%).
  • Mantelzorgers van psychisch kwetsbaren zorgen meer dan 30 uur in de week voor hun naaste(37%).
  • Problemen die de mantelzorger van psychisch kwetsbaren zelf ervaart zijn: Machteloosheid en verdriet (77%), Overbelasting (63%) en een Sociaal isolement (39%).

Meer aandacht nodig voor mantelzorgers van psychisch kwetsbaren

‘Deze enquête bewijst dat er meer aandacht nodig is voor de mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening en verslaving. Dat slaat terug op mantelzorgers. De draagkracht van deze mantelzorgers moet versterkt worden door ze meer ondersteuning en hulp te geven. Daar zijn gemeenten voor verantwoordelijk. Die zijn alleen niet altijd bekend met GGZ-problematiek. Daar moet nog een slag in gemaakt worden', zegt Jancor de Boer, directeur van MantelzorgNL.

Meer informatie over mantelzorg en GGZ

Wilt u meer informatie over mantelzorg en GGZ? Kijk dan bij Ggz mantelzorgers ondersteunen. Hier kunt u onder andere relevante documenten vinden en links naar andere websites die met dit thema te maken hebben