Ruim 60% van de panelleden geeft aan dat het mantelzorgcompliment een waardering is voor de mantelzorgtaken die ze uitvoeren. Ook vindt 53% het een erkenning van het feit dat ze mantelzorger zijn. Daarentegen betekent voor 4% van de panelleden het compliment niets positiefs, zij zijn tegen de huidige regeling.

Niet alle mantelzorgers ontvangen het mantelzorgcompliment

Van de panelleden ontvangt 59% het mantelzorgcompliment. Bijna 25% heeft zelfs nog nooit het compliment ontvangen. De belangrijkste reden hiervoor is dat men hiervoor niet in aanmerking komt, met name omdat men geen indicatie heeft voor AWBZ zorg thuis of de zorgvrager langdurig is opgenomen in een instelling.

Vast geldbedrag wordt het meest gewaardeerd

Op de vraag waardoor mantelzorgers zich het meest gewaardeerd zouden voelen, antwoord 50% door een vast geldbedrag. De andere opties als een attentie, onkostenvergoeding afhankelijk van de gemaakte kosten of meer vrije tijd worden elk door slechts 6% van de panelleden gekozen.

Niet iedere mantelzorger woont dichtbij zorgvrager

Mantelzorger en zorgvrager wonen in 82% van de gevallen in dezelfde gemeente. De overige mantelzorgers zorgen over de gemeentegrenzen heen, in 4% van de gevallen zelfs voor meerdere personen in meerdere gemeenten.

Blijft de landelijke overheid u waarderen?

Ruim 92% van de panelleden geeft aan het belangrijk te vinden dat de landelijke overheid mantelzorgers blijft waarderen. Inmiddels weten we dat VWS besloten heeft om de regeling van het mantelzorgcompliment per 1-1-2015 over te laten aan gemeenten. MantelzorgNL heeft VWS laten weten dat de financiƫle compensatie van mantelzorgers een taak van de rijksoverheid moet blijven, bij voorkeur via de belastingen of een subsidie. Voor wat betreft het waarderen en erkennen van mantelzorgers is MantelzorgNL het met de staatssecretaris eens dat gemeenten hiertoe wettelijk verplicht worden. Voor een verdere uitwerking hiervan gaat MantelzorgNL met de VNG om tafel.

Meer informatie