Oktober 2013

Om hoeveel mantelzorgers gaat het?

Van de ondervraagde mantelzorgers zorgt 92% voor een naaste die medicijnen gebruikt. Slechts 8% van de zorgvragers gebruikt één medicijn, de overige gebruiken dagelijks meerdere soorten medicijnen. Pijnmedicatie wordt toegepast bij 49% van alle naasten die medicijnen gebruiken.

Taken mantelzorger bij medicijngebruik

De meeste mantelzorgers (81%) zijn aanwezig bij gesprekken met de huisarts of specialist waarin het medicijngebruik ter sprake komt. Daarnaast haalt 64% van de mantelzorgers de medicijnen op bij de apotheek en helpt 69% bij het klaarzetten of toedienen van de medicijnen. Ook zegt 52% van de mantelzorgers te controleren of de juiste (hoeveelheid) medicijnen worden ingenomen.

Behoefte aan informatie

De grootste behoefte aan informatie hebben mantelzorgers over interacties tussen medicijnen (32%). Ook geeft 28% handvatten te willen hebben in wat te doen met bijwerkingen en 26% geeft aan informatie te missen over de vergoeding van medicijnen door de zorgverzekeraar. Bijna 29% van de mantelzorgers geeft aan geen behoefte aan informatie te hebben.

Pijnmedicatie

De vragen die bij de mantelzorgers leven over pijnmedicatie zijn:

  • of bepaalde klachten kunnen worden veroorzaakt door de voorgeschreven medicijnen (47%)
  • hoe de mantelzorger het beste kan omgaan met de pijnklachten van hun naaste (46%)
  • of de zorgvrager de juiste (hoeveelheid) medicijnen krijgt (36%)
  • hoe ze pijn bij hun naaste kunnen herkennen (26%)

Interactie medicijnen

Bij mantelzorgers is interactie tussen medicijnen een punt van zorg (32%). Bij de mantelzorgers van naasten die pijnmedicatie gebruiken is dit percentage nog hoger (53%).

Tot slot

  • 60% van de mantelzorgers heeft contact met de huisarts over het medicijngebruik van hun naaste en 50% contact met de apotheker
  • 26% heeft te maken gehad met lichamelijk negatieve reacties ten gevolge van teveel of te weinig medicijn inname
  • 5% zegt behoefte te hebben aan (digitaal) contact met andere mantelzorgers over medicijnen(gebruik)
  • 49% van de mantelzorgers gebruikt wel eens een smartphone of tablet
  • 30% van de mantelzorgers gebruikt wel eens een smartphone of tablet voor gezondheidsgerelateerde zaken