Mantelzorgers verwachten steeds vaker respijtzorg nodig te hebben. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL. 60% van de ondervraagden verwacht dat de zorg in de toekomst vaker tijdelijk zal moeten worden overgenomen, in eigen kring of door de professionele zorg. MantelzorgNL roept daarom op deze (preventieve) ondersteuning goed te regelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Slechts 22% gebruikt respijtzorg

Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment slechts 22% van de ondervraagden gebruik maakt van respijtzorg. Daarbij gaat het om zorg door het eigen netwerk, vrienden, familie of kennissen (46%), zorg door vrijwilligers (11%), dagbesteding/dagopvang (59%) en kortdurend verblijf/logeeropvang (32%). Een combinatie van deze vormen is ook mogelijk.

Geen toegang tot respijt

Uit meldingen die MantelzorgNL binnenkrijgt blijkt dat mantelzorgers soms niet weten welke mogelijkheden voor opvang er zijn, dat gemeenten of organisaties hen niet kunnen informeren, dat er niet genoeg geld beschikbaar is, of dat het aantal plekken waar opvang mogelijk is kleiner wordt, omdat instellingen sluiten.

Behoefte respijt zowel thuis als buitenshuis

60% van de ondervraagden geeft aan in de toekomst meer behoefte te zullen hebben aan respijtzorg. Daarbij gaat het om vervangende zorg binnen- en buitenshuis, zorg uit het eigen netwerk en professionele zorg. 48% hoopt op meer mogelijkheden voor kortdurend verblijf/logeeropvang, 48% op opvang door het eigen netwerk. Ook de behoefte aan dagbesteding en dagopvang is groot (45%).

Belang eigen positie mantelzorger

Voor MantelzorgNL onderstreept deze uitslag het belang van een goede, eigen positie van mantelzorgers in het keukentafelgesprek of het wijkteam. Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor een goede mix van formele en informele zorg en het regelen van preventieve ondersteuning in de Wmo.

Zorgen op eigen wijze

Informele en formele zorg moeten gelijktijdig kunnen worden ingezet. Niet eerst de mantelzorger en het eigen netwerk en dan pas de professional. Dat zal onherroepelijk leiden tot overbelasting en uitval van mantelzorgers. Juist aan een combinatie van mogelijkheden is grote behoefte. Dat maakt zorgen op eigen wijze daadwerkelijk mogelijk.