De resultaten van het eerste Nationaal Mantelzorgpanel december 2010. Het onderwerp van het eerste panel ging over: ‘pauze als je zorgt voor een ander'. Dit gaat over respijtzorg: de mogelijkheid zorg tijdelijk en volledig over te dragen aan mensen uit de eigen omgeving, vrijwilligers of professionals.

Mantelzorgers hebben meer behoefte aan respijtzorg door vrijwilligers

Uit het eerste panel blijkt dat driekwart van de mantelzorgers weten wat respijtzorg is. Opvallend is dat de meesten daar geen gebruik van maken terwijl een groot deel dat wel wil. Men zou vaker gebruik willen maken van vrijwilligers en professionals die de zorg tijdelijk overnemen. Als mantelzorgers gebruik maken van professionele overname van zorg dan weet de helft van de panelleden niet dat ze een (gedeeltelijke) vergoeding kan krijgen.

Resultaten op een rijtje:

  • 21% van de panelleden is niet bekend met respijtzorg
  • 79% is wel bekend met respijtzorg maar het grootste deel (68%)maakt hier geen gebruik van
  • ruim 2/3 van de panelleden zouden vaker gebruik willen maken van intensieve vrijwilligershulp of professionals
  • ruim 50% weet niet dat je voor respijtzorg een (gedeeltelijke) financiële vergoeding kunt krijgen

Reactie op de resultaten door MantelzorgNL-directeur Jancor de Boer

MantelzorgNL-directeur Jancor de Boer zegt dat het onderzoek bewijst dat

'er gemeentelijk een pro-actiever beleid nodig is. Respijtzorg voorkomt dat mantelzorgers overbelast raken. Respijtzorg werkt dus preventief. Gemeenten moeten meer werken aan preventie, mantelzorgondersteuning en lokaal vrijwilligersbeleid door lokaal of regionaal respijtvoorzieningen aan te bieden. Daarnaast mogen -wat de respijtzorg door professionals betreft - de financiële vergoedingen voor respijtzorg niet onder druk komen te staan.'

Deelname

Ruim 600 (ex) mantelzorgers hebben zich bij het Nationaal Mantelzorgpanel aangemeld. Hiervan heeft 65% deelgenomen aan het eerste panel over respijtzorg. MantelzorgNL hoopt dat het aantal leden in 2011 nog verder gaat toenemen.

Respijtzorg

Wilt u meer weten over respijtzorg? Kijk dan bij vervangende zorg op deze website.