Aan de leden van Nationaal Mantelzorgpanel is in april 2016 een aantal vragen gesteld over de mantelzorgwaardering. Sinds 2015 zijn de gelden van het landelijke mantelzorgcompliment overgeheveld naar de gemeenten. Zij hebben nu de taak de mantelzorgers die zorgen voor iemand in hun gemeente te waarderen voor hun inspanningen.

Wat betekent mantelzorgwaardering voor de mantelzorger?

Bijna 2/3 van de 650 leden die hebben gereageerd geven aan dat zij de mantelzorgwaardering zien als een waardering voor de mantelzorgtaken die worden gedaan. Bijna net zoveel panelleden zien het als een erkenning van het feit dat ze mantelzorger zijn. Voor 14% van de respondenten is de mantelzorgwaardering een voorwaarde om voor voorzieningen in aanmerking te komen.

Waaruit bestaat de waardering?

Van de respondenten die de mantelzorgwaardering in 2015 heeft ontvangen, kreeg 

  • 42% dit (mede) in de vorm van een cadeaubon 
  • 34% als een financiĆ«le bijdrage 
  • 24% als georganiseerde activiteiten 

Hoe is de mantelzorger op de hoogte gebracht?

De meeste respondenten zijn door de organisatie de mantelzorgers ondersteunt op de hoogte gebracht van de mantelzorgwaardering. Daarnaast heeft 30% een brief ontvangen en 15% las een bericht in de lokale krant. 

Van de mantelzorgers in het panel is 81% woonachtig in dezelfde gemeente als degene voor wie zij zorgen. Dat betekent dat 19% de gemeentegrenzen overstijgt in het zorgen voor een naaste. 

Wat vindt de mantelzorger van de vorm van de mantelzorgwaardering 2015?

Van de respondenten die mantelzorgwaardering hebben ontvangen is 49% het (helemaal) eens met de stelling dat de vorm van de mantelzorgwaardering hen aansprak, terwijl bij 30% de mantelzorgwaardering hen (helemaal) niet aansprak. De overige respondenten scoorden het antwoord neutraal. 

Welke vorm van waardering ontvangt de mantelzorger het liefst?

De mantelzorger ontvangt de waardering het liefst in de vorm van:

  1. financiƫle bijdrage (62%)
  2. de cadeaubon (14%) 
  3. georganiseerde activiteiten voor mantelzorgers (6%)

Meer weten?