De helft van de mantelzorgers heeft financiële problemen of moeite om rond te komen. Mochten de kosten door het mantelzorgen met 10% stijgen, dan groeit dit percentage tot ruim 60%. Het rumoer rondom de bezuinigingen heeft bij veel mantelzorgers (71,3%) effect op hun emotionele welbevinden.

Meer resultaten

  • 90% van de mantelzorgers heeft extra kosten door de mantelzorgtaken
  • 50,2% geeft tussen de 50 en de 200 euro per maand extra uit door mantelzorgtaken
  • 25% geeft meer dan 200 euro per maand extra uit
  • 74,1% van de mantelzorgers voelt zich sluitpost van de zorg in Nederland

Petitie

De resultaten uit dit panel gebruikt MantelzorgNL voor de lobby richting de overheid. De regering heeft een aantal maatregelen in voorbereiding, die de financiële druk voor mantelzorgers doet toenemen.

Dinsdag 8 november bood MantelzorgNL de petitie ‘financiële situatie van mantelzorgers' aan aan de voorzitters van de vaste kamercommissie van de ministeries van VWS en SZW. Voorafgaand aan de begrotingsbesprekingen van het ministerie van VWS.

Hierin staan de verontrustende cijfers van de laatste meting van het Nationaal Mantelzorgpanel.

Met deze petitie wil MantelzorgNL aandacht van de landelijke politiek vragen om:

  • stapeling van kosten te voorkomen
  • te werken aan een speciaal beleid rondom mantelzorg over de verschillende ministeries heen

De mantelzorger wordt nu van verschillende kanten belast, zonder dat beleidsmakers van deze stapeling op de hoogte zijn. Samenwerking is noodzakelijk om de mantelzorger zijn/haar belangrijke werk te kunnen laten doen.

Media-aandacht

Liesbeth Hoogendijk bestuurslid van MantelzorgNL lichtte de uitkomsten van het NMP en de petitie toe, in het radioprogramma ‘de lunchvraag'.