Wonen blijkt een belangrijk thema voor mantelzorgers. Meer dan de helft van de panelleden heeft woonwensen door het zorgen voor een ander of had deze in het verleden. Bij de grootste groep van de respondenten (38%) gaat het om een woningaanpassing. En bij 18% een verhuizing naar een geschiktere woning.

Belang oplossingen voor woonwensen

Mantelzorgers geven aan de zorg niet langer vol te kunnen houden als er geen oplossing komt voor hun woonwensen. In bijna 30% van de mantelzorgsituaties moet degene voor wie zij zorgen als gevolg hiervan in een instelling worden opgenomen. Niet alleen de mantelzorger en zorgvrager zijn hiervan de dupe, ook de maatschappij merkt dit doordat de zorgkosten stijgen.

Komt er wel een oplossing, dan geeft 46% van de respondenten aan dat zij de zorg beter kunnen volhouden. Daarnaast geeft 35% aan dat degene voor wie zij zorgen hierdoor uit een isolement komt.

Kortom: het vervullen van de woonwensen van mantelzorgers lijkt van groot belang om de zorg vol te kunnen houden en de zorgkosten binnen de perken te houden.

Uitkomsten op een rijtje

  • 501 panelleden deden mee.
  • 40% van de (ex) mantelzorgers die ervaring heeft met het aanvragen van een woningaanpassing, vindt de procedure lang en ingewikkeld.
  • Van de groep respondenten die wensen heeft rondom verhuizen, geeft 43% aan dat ze tegen lange wachttijden voor een geschikte woning aanlopen.
  • 20% van de zorgvragers en/of de mantelzorgers maakt gebruik van alarmering als communicatiemiddel voor zorg op afstand. En 16% heeft de wens gebruik te maken van dit soort communicatiemiddelen, terwijl 50% zegt daar geen gebruik van te willen maken. Maar er zitten wel degelijk voordelen aan dit soort communicatiemiddelen zeggen de (toekomstige) gebruikers. De panelleden voelen zich minder ongerust (58%). En degene voor wie ze zorgen kan langer thuis blijven wonen (43%).
  • Hengelo werd opvallend vaak genoemd als gemeente waarin men goed is geholpen in het vinden van een oplossing voor de woonwens.

Bekijk ook: