Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg, zo blijkt uit SCP-onderzoek. Deze mantelzorgers hebben daarom gerichte ondersteuning nodig. Hieronder leest u wat u als instelling, professional of gemeente kunt doen.

Waarom is aandacht voor ggz-mantelzorgers nodig?

Onder ggz-mantelzorgers verstaan we mensen die zorgen voor een naaste met een psychische aandoening of gedragsproblemen. Zij verdienen extra aandacht om drie redenen:

1. Er zijn veel ggz-mantelzorgers
Een op de vijf Nederlanders heeft een gediagnostiseerd psychisch of psychiatrisch probleem. Velen van hen krijgen hulp van een of meer mantelzorgers.

2. Ggz-mantelzorgers lopen meer risico op (ernstige) overbelasting en gezondheidsschade dan andere mantelzorgers
Dat komt onder andere door:

 • de onvoorspelbaarheid van de ziekte
 • het optreden van acute crisissituaties
 • de noodzaak van continue waakzaamheid
 • taboes en onbegrip in de samenleving
 • emotionele betrokkenheid
 • beperkte samenwerking met hulpverleners en ggz-instellingen

3. Ggz-patiënten wonen steeds vaker thuis
Het aantal bedden in instellingen moet in 2020 met een derde zijn teruggebracht ten opzichte van 2008. De zorg wordt dichter rondom de patiënt georganiseerd. Dit betekent meer risico op overbelasting van ggz-mantelzorgers.

Hoe kunt u ggz-mantelzorgers ondersteunen?

Bij de ondersteuning van ggz-mantelzorgers gaat het vooral om:

 • het voorkomen van overbelasting
 • het adviseren over hoe om te gaan met deze specifieke aandoening

Als instelling of organisatie voor mantelzorgondersteuning kunt u het volgende doen:

 • Zoek ggz-mantelzorgers op, houd contact met ze en besteed tijdens bijeenkomsten extra aandacht aan hen.
 • Stel in uw instelling een familiebeleid op en voer dat ook daadwerkelijk uit.
 • Breid samen met de mantelzorger het netwerk rond de zorgvrager uit. Kijk voor advies op de pagina Sociale netwerken betrekken.
 • Geef duidelijke informatie over de ziekte en het verloop van de behandeling.
 • Wijs de mantelzorger op de mogelijkheden van vervangende zorg.

Als gemeente kunt u het volgende doen:

 • Zorg voor een goed aanbod aan respijtzorg.
 • Geef mantelzorgers speciale aandacht bij hulpvragen binnen de Wmo.
 • Stuur op een goede samenwerking tussen alle partijen in het ggz-werkveld. Dit is essentieel voor de ondersteuning van mantelzorgers.
 • Vraag desgewenst advies aan een adviseur van MantelzorgNL.
 

Lobbyen voor familiebeleid in ggz-instelling

Kees van ‘t Spijker