Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. Over ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers.