Op de volgende websites kunnen ggz-mantelzorgers onder andere informatie en online ondersteuning vinden:

GGZ Wegwijzer - Hulp voor familie en omgeving
adressen van hulporganisaties per aandoening

Mantelzorg Psychiatrie
informatie over ziektebeelden en een welzijnsmeter

Mijn iHelp
Familie en mantelzorg: brochures en praktische informatie

Indigo
hulpaanbod voor mensen met psychische problemen en hun mantelzorgers

Labyrint in perspectief
online en telefonische ondersteuning aan ggz-mantelzorgers

Mirro
online zelfhulpmodule voor mantelzorgers

Familievan.nl
informatie, e-mailcoaching en chatbijeenkosten voor mantelzorgers

Fonds psychische gezondheid
Mantelzorg: zelftest, tips en ervaringen

Lsfvp
contactgegevens van familievertrouwenspersonen

Ypsilon
Informatie, tips en advies voor mantelzorgers van mensen met psychosegevoeligheid

Naasten in Kracht
Staan blijven en steun bieden door te leren van andere mantelzorgers in de ggz