Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze kinderen en jongeren hebben extra zorgtaken, maken zij zich zorgen of ervaren een zorgtekort in het gezin. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. 

Welke impact heeft dit op jongeren? En hoe bereik en ondersteun je hen het best? MantelzorgNL biedt je middelen om je daarbij te helpen.

Factsheet Jonge mantelzorgers ondersteunenHet aantal jonge mantelzorgers

1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin. Dit blijkt uit onderzoek: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut, SCP.

Gevolgen van mantelzorg voor jongeren

De gevolgen zijn voor ieder kind verschillend. Dit hangt af van de plek die de jonge mantelzorger heeft in het gezin, het type ziekte of aandoening van hun naaste en het sociale netwerk van het gezin. 

 • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid, weinig aandacht en ruimte voor eigen problemen, ontbreken van openheid
 • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten
 • verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen, weinig tijd voor schoolwerk, studievertraging
 • minder tijd voor vrienden/vriendinnen, sport, school/studie en hobby’s, missen emotionele steun

Jonge mantelzorgers leren verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met beperkingen van een ander. Ze zijn vaak zelfstandiger en onafhankelijker dan leeftijdgenoten zonder extra zorgtaken. 

Hoe kun je jonge mantelzorgers ondersteunen?

Alle professionals in zorg, welzijn en onderwijs hebben een belangrijke rol in het tijdig herkennen, erkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers en hun ouders. Je kunt gebruikmaken van de volgende 5 stappen. 

 • Herkennen en erkennen: zie en hoor jonge mantelzorgers
 • Inventariseren: breng de opgroeisituatie in kaart
 • Signaleren: heb oog voor signalen dat het niet goed gaat
 • Informeren: geef informatie over hulp aan jonge mantelzorgers en hun ouder(s)
 • Doorverwijzen: zorg voor een warme overdracht naar hulp

Ga naar het Stappenplan ondersteunen jonge mantelzorgers

Advies

 • Wijs jonge mantelzorgers op de speciale pagina voor jongeren op deze website. Hierop staan tips, filmpjes en links naar jongerenwebsites.
 • Als mantelzorgondersteuner kun je scholen wijzen op het belang van aandacht voor jonge mantelzorgers, bekijk hiervoor onze Toolkit Scholen.

Zie ook:

Wil je meer weten over het ondersteunen van jonge mantelzorgers? Neem dan contact op met aan adviseur van MantelzorgNL via advies@mantelzorg.nl of telefonisch 030 – 659 22 22.  

MantelzorgNL werkt samen met JMZ Pro

JMZ Pro is de landelijk organisatie met een zelfstandig netwerk voor professionals die werken met of voor jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen. Kijk voor meer informatie op: www.jmzpro.nl