Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Hoe bereik je jonge mantelzorgers en hoe ondersteun je hen het best? MantelzorgNL biedt je middelen om je daarbij te helpen.

Impact van mantelzorg op jongeren

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben:

  • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling
  • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid
  • meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren

Deze impact wordt vergroot doordat jonge mantelzorgers niet gauw over hun zorgen praten. Vaak weten ze niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

Hoe kun je jonge mantelzorgers ondersteunen?

  • Zorg als organisatie voor mantelzorgondersteuning voor een samenhangend aanbod aan laagdrempelige ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Gebruik de Handreiking Opgroeien met zorg om daarmee aan de slag te gaan.
  • Wijs jonge mantelzorgers op de speciale pagina voor jongeren op deze website. Hierop staan tips, filmpjes en links naar jongerenwebsites.
  • Als mantelzorgondersteuner kun je scholen wijzen op het belang van aandacht voor jonge mantelzorgers, bekijk hiervoor onze Toolkit Scholen.

MantelzorgNL werkt samen met JMZ Pro

JMZ Pro is de landelijk organisatie met een zelfstandig netwerk voor professionals die werken met of voor jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen. Kijk voor meer informatie op: www.jmzpro.nl