Bezorgd naar school

SCP onderzoek onder scholieren (12-16 jaar) die een langdurig ziek gezinslid hebben. Onderzocht is in hoeverre deze scholieren verschillen van degenen zonder ziek gezinslid als het gaat om gezondheid, psychosomatische klachten, levenstevredenheid en schooldruk. Ook is gekeken naar tijdsbesteding aan taken thuis en steun vanuit de omgeving als mogelijke verklaringen voor verschillen tussen deze groepen scholieren.

Download