KOPP staat voor Kinderen met Ouders met Psychische Problemen. KOV (of KVO) staat voor Kinderen van Ouders met een Verslaving. KOPP/KOV-kinderen lopen een verhoogd risico om zelf ook een psychisch probleem of verslaving te ontwikkelen. 

Lees meer in de infographic KOPP/KVO van het Trimbos Instituut.

Waarom vragen KOPP/KOV-kinderen nauwelijks om hulp?

  • Stigmatisering
  • Schuld en schaamte
  • Parentificatie
  • Angst en verdriet
  • Loyaliteit

Samenwerking tussen hulpverleners

Een nauwe samenwerken tussen de partijen is belangrijk voor goede ondersteuning. Denk aan gemeente, jeugd-ggz, verslavingszorg, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs. Een kind van een ernstig depressieve ouder kan soms bekend zijn bij de mentor op school, maar nog niet bij de preventieprofessional van de instelling voor GGZ. Bijvoorbeeld omdat de ouder nog geen hulp heeft gezocht.

Meer informatie

Lees meer over het ondersteunen van jonge mantelzorgers