Handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers. Tips voor Steunpunten Mantelzorg om op een laagdrempelige manier jonge mantelzorgers te helpen gezond en krachtig op te groeien.

Download

Opgroeien met zorg

NB: deze publicatie is nog niet aangepast aan nieuwe naam en huisstijl MantelzorgNL